Browse by Tags

All Tags » documentation (RSS)

Monad Manifest - poreklo Windows PowerShell-a

Iako mnogi misle da je Windows PowerShell nova tehnologija, juče je bila osma godišnjica kako je interno objavljen Monad (radno ime PowerShell-a) manifest, dokument koji je postavio osnove za razvoj nove platforme za automatizaciju. Dokument je...
Posted by aleksandar | with no comments

PowerShell timu potrebna pomoć

Marco Shaw, PowerShell MVP i jedan od "direktora" PowerShellCommunity.org me zamolio da pronađem PowerShell početnika kome je srpski maternji jezik, ali bi želeo da pomogne recenzijom PowerShell dokumentacije na engleskom jeziku. Zvuči neobično...
Posted by aleksandar | with no comments