November 2009 - Posts


Comments

jQuery tips&tricks - demo kod by janko

Hvala svima koji su posetili CodeCamp i moje predavanje o jQuery-ju. Ovaj event je prevazišao moja očekivanja po svakom pitanju i očekujem da će svaki sledeći biti još bolji. Demo kod sa predavanja možete preuzeti klikom na donji link.
Filed under:
Powered by Community Server (Commercial Edition), by Telligent Systems