Izveštaj o bezbednosti Vista operativnog sistema nakon prvih 6 meseci , kao i poređenje sa konkurentima (RedHat, Ubuntu, Novel, Mac OS ), možete pročitati ovde:

http://blogs.csoonline.com/windows_vista_6_month_vulnerability_report