November 2008 - Posts

Da li ste imali nekada potrebu da vršite konverziju malih u velika slova ili obrnuto, i to u batch scriptu? Moram da vam kažem da je bolno :)

Uspeo sam to da uradim na sledeći način:

 

set IME=%1
set IME=%IME:A=a%
set IME=%IME:D=d%
set IME=%IME:M=m%
set IME=%IME:I=i%
set IME=%IME:N=n%
set IME=%IME:S=s%
set IME=%IME:T=t%
set IME=%IME:R=r%
set IME=%IME:O=o%
set IME

Skript menja ADMINISTRATOR, AdmiNiStRator ili sta god slično tome u administrator.

Zamisllite da treba da se menja cela abeceda?

Ukoliko imate neki bolji način (isključivo batch, ne vbs, ne perl i sl.), javite.

 

Pozz!

Ukoliko slučajno koristite popularni MDaemon mejl server,  ažurirajte ga na najnoviju verziju pošto aktuelna (a možda i prethodne) omogućava admin pristup MDaemonu zlonamernim korisnicima putem XSS ranjivosti u parsiranju HTML tagova.

http://secunia.com/Advisories/32142/

 

 xss3

Pozz!