June 2007 - Posts

Ako želite da programski otvorite korisniku mobilnog uređaja dijalog za slikanje ili snimanje videa nema potrebe da se mučite sa API pozivima.
Na uređajima sa Windows Mobile 5.0 i 6.0 .NET Compact framework ima sve što je potrebno.

U namespace-u Microsoft.WindowsMobile.Forms se nalaze potrebne klase.
Napravite referencu na ovaj namespace i unesite ga u using direktivu.
Code snippet koji radi slikanje i sliku prikazuje u PictureBox kontroli:

string fileName = string.Empty;
CameraCaptureDialog ccd = new CameraCaptureDialog();
ccd.Mode = CameraCaptureMode.Still;
// ako hocete mozete snimiti i video bez ili sa zvukom, zavisno od toga sta podrzava konkretni uredjaj
//ccd.Mode = CameraCaptureMode.VideoOnly;
//ccd.Mode = CameraCaptureMode.VideoWithAudio;
ccd.Resolution = new Size(800, 600); // ovde vodite racuna da mob. podrzava zadatu rezoluciju
ccd.StillQuality = CameraCaptureStillQuality.High;
ccd.ShowDialog();
fileName = ccd.FileName; // pokupimo ime fajla gde je snimljena slika / video
MessageBox.Show(fileName); // test
pictureBox1.Image = new Bitmap(fileName); // i prikazemo sliku na formi
ccd.Dispose();

Jednostavno Cool
Osim ove funkcionalnosti, Microsoft.WindowsMobile.Forms namespace ima i klase za izbor kontakta i slike sa mobilnog uređaja.
Probajte...