Browse by Tags

All Tags » .NET (RSS)
Čitanje komentara iz Word 2007 dokumenta (Open XML SDK)
Slično predhodnom postu, korišćenje XML Open SDK za čitanje komentara iz Word 2007 dokumeta. Kôd (C#): string comments; using (WordprocessingDocument wordDoc = WordprocessingDocument. Open (@" C:\DocSaKomentarima.docx ", true)) { MainDocumentPart mainPart...

Posted by Milos.Milosavljevic | 4 comment(s)

Filed under: , ,

Word 2007 programsko kreiranje jednostavnog dokumenta
U sledećem primeru je prikazano kreiranje novog Word 2007 dokumenta pomoću Open XML SDK. Prvo je potrebno da preuzmete i instalirate Microsoft SDK for Open XML Formats i u projektu referencirate: Microsoft.Office.DocumentFormat.OpenXml Windows.Base Pisanje...

Posted by Milos.Milosavljevic | with no comments

Filed under: , ,

Microsoft SDK for Open XML Formats
Nedavno je Microsoft publikovao set .NET klasa koje značajno olakšavaju rad sa Open XML formatom Office 2007 dokumenata. Sada je veoma jednostavno pročitati, izmeniti i od nule programski kreirati Word, Excel i PowerPoint dokumente. Urađena je enkapsulacija...

Posted by Milos.Milosavljevic | 6 comment(s)

Filed under: , ,

Srpska ћирлица & Latinica run-time prebacivanje
Nedavno mi je trebalo da, zavisno od situacije, programski prebacim input language na ćirilicu ili latinicu. Jedna linija koda: InputLanguage.CurrentInputLanguage = InputLanguage.FromCulture(System.Globalization.CultureInfo.CreateSpecificCulture("sr-Cyrl...

Posted by Milos.Milosavljevic | with no comments

Filed under: , ,