Browse by Tags

All Tags » Cerificate (RSS)
SQL 2008 - kriptovanje na nivou kolone
SQL Server 2008 nudi build-in opcije za rad sa sertifikatima, simetricnim i asimetricnim kljucevima. TDE (Transparent Data Encryption) nudi mogućnost kriptovanja fajlova baze podataka. Ovo služi kao odbrana od krađe fajlova baze i ni na koji način ne...

Posted by Milos.Milosavljevic | 6 comment(s)