Browse by Tags

All Tags » Culture (RSS)
Srpska ћирлица & Latinica run-time prebacivanje
Nedavno mi je trebalo da, zavisno od situacije, programski prebacim input language na ćirilicu ili latinicu. Jedna linija koda: InputLanguage.CurrentInputLanguage = InputLanguage.FromCulture(System.Globalization.CultureInfo.CreateSpecificCulture("sr-Cyrl...

Posted by Milos.Milosavljevic | with no comments

Filed under: , ,