Browse by Tags

All Tags » TSQL (RSS)
Sitan CSV TSQL tip
Treba vam CSV lista sa kolonama iz tabele? Koristite CURSOR? Nemojte više, može mnogo brže :) USE Northwind GO DECLARE @Lista nvarchar(max) = '' SELECT @Lista = @Lista + ', ' + CustomerID FROM Customers ORDER BY CustomerID -- na...

Posted by Milos.Milosavljevic | 1 comment(s)

Filed under: , ,

SQL Server - sortiranje slogova po slučajnom redosledu
Da bi rezultat SELECT naredbe sortirali po slučajnom redosledu prilikom svakog poziva, zgodno je koristiti SQL Server funkciju NEWID() . Za razliku od, na primer, funkcija RAND (..) i GETDATE(), funkcija NEWID() se procesira za svaki slog result seta...

Posted by Milos.Milosavljevic | 1 comment(s)

Filed under: ,