Browse by Tags

All Tags » fetch (RSS)
MS SQL Stored proc - TSQL
U jednom projektu koji uključuje veliki broj stored procedura na SQL 2005, došlo se do ideje da se napravi jedna generićka funkcija koja za zadati naziv stored procedure i niz objekata (parametri stored procedure) odrađuje sav posao poziva i prosleđivanja...

Posted by Milos.Milosavljevic | with no comments