Junski sastanak DEV korisničke grupe u Beogradu

U četvrtak, 16. juna, sa početkom od 18.30h, održaće se junski sastanak Microsoft DEV korisničke grupe. Mesto sastanka: prostorije Microsofta, Makedonska 30, VI sprat, velika konferencijska sala. Predavač: Igor Đerman, tema predavanja: Silverlight 4 i RIA servisi. Osveženje, klopa i druženje nakon predavanja obezbeđeni - vidimo se!


Posted Jun 15 2011, 12:50 PM by admin
Powered by Community Server (Commercial Edition), by Telligent Systems