Asinhrono programiranje u Windows 8 aplikacijama na JavaScript platformi

 

 

Vreme: Četvrtak, 14.02 u 18:30

Mesto okupljanja: Microsoft Srbija, Španskih boraca 3/III 11070 Novi Beograd

 

Tema: Asinhrono programiranje u Windows 8 aplikacijama na JavaScript platformi

Predavač: Srđan Božović, Microsoft MVP For Visual C#

Razvoj Windows 8 aplikacija, bez obzira na platformu, nezamisliv je bez asinhronog programiranja. Upravo ovaj pristup omogućava razvoj brzog i fluidnog korisničkog interfejsa koji korisnici danas očekuju.

Tokom tridesetominutnog predavanja, Srđan će kroz niz primera predstaviti WinJS Promises API koji omogućava asinhrono programiranje Windows 8 JavaScript aplikacija.


Posted Feb 11 2013, 11:27 PM by admin
Powered by Community Server (Commercial Edition), by Telligent Systems