Efikasno korišćenje nepromenljivih (immutable) objekata u C# kodu

 

Majsko okupljnje .NET korisničke grupe održaće se u sredu, 28.maja sa početkom u 18:15 u sali Microsft Srbija, Ulica Španskih boraca 3/III.

Tema: Efikasno korišćenje nepromenljivih (immutable) objekata u C# kodu
Predavač: Zoran Horvat

Današnje aplikacije uglavnom se baziraju na bogatom domenskom modelu, domenski model na mreži malih objekata, mali objekti na referencama na druge objekte uz pomoć kojih ispunjavaju svoje zadatke. Promena stanja unutar objekta povlači neposrednu odgovornost prema drugim objektima koji čuvaju referencu na njega. A pošto ti drugi objekti često o promeni stanja nisu obavešteni, niti imaju efikasan način da se o tome obaveste, na svetlost dana izlaze razne neobične softverske greške.

Otuda potiče praksa da se u dizajnu modela izbegava menjanje objekata. Jednom konstruisan objekat ostaje nepromenjen poput nekakve skalarne vrednosti. Stanje se menja tako što se konstruiše novi, drugačiji objekat.

Na ovom predavanju moći ćete da se upoznate sa osnovnim aspektima korišćenja nepromenljivih objekata. Kakav je njihov uticaj na performanse? Koliko se memorije njima posvećuje? Kakve izmene trpi dizajn klasa? Kakve promene trpe uobičajeni pogledi na programiranje?

Ako su vas takva pitanja do sada mučila, ili su vam baš sada došla, pridružite nam se na predavanju o načinima i posledicama upotrebe nepromenljivih objekata.


Posted May 24 2014, 05:41 PM by admin
Powered by Community Server (Commercial Edition), by Telligent Systems