Sharepoint UG - SPCoder - SharePoint i IronPython u zajedničkoj akciji

Tema: SPCoder - SharePoint i IronPython u zajedničkoj akciji
Predavač: Damjan Tomić
Datum i vreme: 27.1.2014 u 17:00
Mesto: Microsoft Srbija, Španskih boraca III/3, Novi Beograd

Ulaz je, naravno, slobodan

Predstavljanje alata za rad sa SharePoint objektnim modelom pomoću IronPython skript jezika - SPCoder (http://spcoder.codeplex.com). Prikaz svih delova aplikacije, sa akcentom na povezivanje IronPython ScriptEngine-a i SharePoint objektnog modela. Kroz niz primera će biti pokazana upotreba aplikacije i date ideje koje kao koncepti mogu da se implementiraju i nezavisno od SharePoint-a. Nikakvo prethodno poznavanje IronPython-a nije neophodno da bi ispratio predavanje.

Damjan Tomić je zaposlen na poziciji CTO u kompaniji IT BIZ Solutions d.o.o. iz Beograda. Ima višegodišnje iskustvo u razvoju windows/web/portalskih rešenja zasnovanih na .NET platformi. Poslednjih godina posebno je fokusiran na Enterprise Content Management sisteme, prvenstveno Microsoft SharePoint, koga koristi od verzije 2003. Povremeno doprinosi IT zajednici kroz rad na Open Source projektima zasnovanim na MS tehnologijama. Aktivan je član SharePoint Users Group Serbia.

Raspored:

17:00 SPUG SR sastanak - Radni sastanak, dogovor o organizaciji i sadržaju SPUG sajtova, novosti, najave

17:45 SPCoder - SharePoint i IronPython u zajedničkoj akciji

18:45 Druženje


Posted Jan 16 2014, 10:12 AM by admin
Powered by Community Server (Commercial Edition), by Telligent Systems