2014 Februar - Sastanak UG Novi Sad - Tema: TDD u praksi

Tema: TDD u praksi.

Opis: TDD zvuči dobro i svi znamo šta znači, ali kako ga usvojiti i primeniti u svakodnevnom radu? Kada primeniti TDD, a kada ne? Odakle početi i kako ovladati tehnikom? Koje alate koristiti? Predavanje ima za cilj da odgovori na sva ova pitanja i da predoči “test first” način razmišljanja.

Predavač: Boban Mikšin

***************************************************

Zbog ograničenog broja mesta molimo vas da potvrdite dolazak i preko sajta: http://netusergroupnovisad.splashthat.com/ ***************************************************

Lokacija: Vega IT Sourcing, Danila Kiša 3/3V/14, 21000 Novi Sad, Serbia Vreme: 27/02/2014 u 18č. Vidimo se!


Posted Feb 24 2014, 10:45 AM by sergio
Powered by Community Server (Commercial Edition), by Telligent Systems